Strani

O meni

Polona je pravnica z doktoratom in opravljenim pravosodnim izpitom, podjetnica in akademska flavtistka. Specializirala se je za vprašanja tehnologij v podporo demokraciji, participativnemu odločanju, volitvam in demokratičnemu sodelovanju, in področje prava umetne inteligence.  Strokovne izkušnje je pridobivala na Pravni fakulteti v Ljubljani, Moritz College of Law, Ohio State University in v vodilnem mednarodnem podjetju za svetovanje na področjih tehnologije in poslovanja. Je Fulbrightova štipendistka in avtorica več knjig s področja elektronske demokracije in svobode govora. Je poročena, mamica 5 otrok in ustanoviteljica dobrodelnega društva.

Dr. Polona Pičman Štefančič je direktorica Raziskovalnega centra družbe Rea IT ter ustanoviteljica Sladkih nasmehov, društva za pomoč otrokom v stiski. Doktorirala je z disertacijo Pravna institucionalizacija e-demokracije na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bila v letih 2004-2007 zaposlena kot mlada raziskovalka. Pod okriljem Fulbright programa je kot gostujoči raziskovalec sodelovala pri raziskovalnem projektu s področja elektronske demokracije na Moritz College of Law, Ohio State University, ZDA. Pred pridobitvijo naziva magistrica znanosti s področja teorije prava in države je kot Zoisov štipendist leta 2000 z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Mednarodno pravo, ter leta 1999 na Akademiji za glasbo kot akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte. V letih 2000-2003 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve in Višjem sodišču v Ljubljani. Po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu je bila imenovana na mesto direktorice podjetja Rea IT, lokalnega predstavništva največje svetovne neodvisne svetovalne hiše na področjih poslovanja in informacijske tehnologije Gartner, Inc.

Dr. Polona Pičman Štefančič predava v Sloveniji in tujini ter je avtorica in soavtorica več knjig: E-demokracija (Uradni list RS 2008), Preludij demokracije (zbirka Manet, Pravna fakulteta 2005), Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication (MIT Press 2012) ter več razprav s področja civilne družbe, lobiranja in e-uprave. Za svoje raziskovalno delo je prejela več nagrad. Za delo Pravni vidiki lobiranja in delovanja interesnih skupin v postopku vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani ter priznanje Urada Vlade za informiranje RS za najboljše diplomsko delo na temo Evropske unije in vključevanja Slovenije v EU.

Znanstveno-raziskovalno in publicistično se posveča izbranim področjem prava, zlasti pravno socialnim vidikom informacijskih tehnologij, pravnemu urejanju e-volitev, e-uprave, e-demokracije in vprašanjem pravne države in delovanju civilne družbe v različnih političnih okoljih. Raziskovalno je sodelovala v Mednarodni skupini za e-posvetovanje in oblikovanje javnih politik in bila član Projektnega sveta za e-pravosodje pri Ministrstvu RS za pravosodje. Je nacionalni predstavnik tehničnega komiteja (TC9) pri International Federation for Information Processing.

IZBRANE PUBLIKACIJE

Legal Frameworks and Institutional Contexts for Public Consultation for Executive Branch Actions:  European Union, v: Peter Shane in Stephen Coleman (ur.): Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication, MIT Press, Cambridge, MA 2012, str. 430 - 469

The Legal Environment for Electronic Democracy (soavtor Peter Shane), v: Peter Shane in Stephen Coleman (eds.): Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication, MIT Press, Cambridge, MA 2012, str. 470 - 506

The Legal Regime Affecting Online Consultations in Europe, v: I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, I/S, Columbus, Ohio 2011

E-demokracija, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2008

Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja, zbirka Manet, Pravna fakulteta, Ljubljana 2005 (v soavtorstvu z Andražem Terškom)

Slovenian civil society in the information age: are we there yet?, v: Slovenian law review, 2 (2005) 1/2, str. 137-153

E-demokratizacija javne uprave: slovenska e-demokratična pričakovanja z vidika države in v luči članstva EU, v: Javna uprava 43 (2007) 3/4, str. 65-83

Institucionalizacija lokalne e-demokracije, v: Lex localis, 4 (2006) 1, str. 137-156

Ustavno načelo demokratičnosti: lobiranje kot praktičen vidik participativne demokracije v informacijski dobi, v: Revus, (2005) 5, str. 103-118

Elektronski arhiv – konkurenčna prednost sodobnega poslovanja, v: Sašo Novakovič (ur.): Slovenska informatika za tretje tisočletje: v družbi najrazvitejših, zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2003, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana 2003 (v soavtorstvu z Markom Štefančičem)

Sarbanes-Oxley Act - vpliv zakonodaje na IT, Management in informatika, v: Novakovič, Sašo (ur.): Zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana 2004, str. 39-44 (v soavtorstvu z Markom Štefančičem)

Evolucija načela vladavine zakona v filozofiji Kitajske, v: Azijske in afriške študije, revija Oddelka za azijske in afriške študije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 8 (2004) 1, str. 55-71

Pravna institucionalizacija e-demokracije, v: Zbornik znanstvenih razprav, 66 (2006), str. 259-285

E-demokracija - izziv IT varnosti, v: Novakovič, Sašo (ur.): V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti, zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 19. - 21. april 2006, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana 2006, str. 103 (v soavtorstvu z Markom Štefančičem)

Človekove pravice v informacijski družbi, v: Bavcon, Ljubo (ur.): Pravne razsežnosti človekovih pravic, zbirka Littera, Pravna fakulteta, Ljubljana 2006, str. 117-122

Ključ do uspeha e-demokracije: družbeno ustrezna e-orodja, Columbus 2006, URL: http://www.e-participacija.si/si/refleksije/kljuc-do-uspeha-e-demokracije.html (30.10.2006)

E-volitve - oddaljena vizija ali prihajajoča realnost, v: Javna Uprava, 42 (2006) 4, str. 903-920